RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Obowiązek informacyjny:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowy Pani/Pana dziecka jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju, ul. Chopina 17, 34-700 Rabka-Zdrój
  2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 18 2676 626 lub adresem e-mail: rabkamok@wiknet.pl
  3. ww. dane osobowe przetwarzane będą: w celu udziału dziecka w zajęciach, konkursach, przeglądach, koncertach, przedstawieniach, zawodach sportowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, w celu uczestnictwa dziecka w zajęciach, prowadzenia rejestru wpłat za zajęcia, prowadzenia księgowości i realizacji umów na podstawie Art.6 ust.1 lit. a i b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa lub do odwołania zgody w przypadku danych przetwarzanych na podstawie jej udzielenia
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa dziecka w zajęciach, konkursach, przeglądach, koncertach, przedstawieniach, zawodach sportowych
  8. ww. dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
  9. ww. dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej