Kultura bez barier

O projekcie "Kultura bez barier"

Miło nam poinformować, że rabczańskie Centrum Kultury Sportu i Promocji otrzymało grant w projekcie "Kultura bez barier" na realizację zadania pod tytułem: „Dostępne Kino Śnieżka i imprezy plenerowe Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju”

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności imprez kulturalnych osobom ze szczególnymi potrzebami takich jak: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z dziećmi itp. W ramach grantu odbędzie się cykl szkoleń dla pracowników i wolontariuszy, w zakresie dostępności kultury. Przygotujemy infrastrukturę dwóch obiektów, w których odbywają się wydarzenia kulturalne: Kina Śnieżka i Amfiteatru, przy czym mobilny sprzęt będzie mógł służyć także na innych imprezach plenerowych. Zorganizujemy kilka imprez z usługami dostępności – w kinie, amfiteatrze i plenerze. Zadbamy o promocję dostępności poprzez dostępną stronę internetową i odpowiednio przygotowywane materiały promocyjne poszczególnych imprez. Do współpracy zaprosimy organizacje i instytucje działające na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Centrum Kultury ma na celu poszerzenie kręgu odbiorców o osoby, które nie mogły dotychczas z niej korzystać lub udział ten był utrudniony.

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu

Kolarz z logo Centrum Kultury, tancerzami w strojach ludowych, budynkiem amfiteatru oraz kina śnieżka.