Informacje ogólne

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju promuje twórczość amatorów i profesjonalistów w różnych dziedzinach twórczości. Oferta CKSiP skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i przystosowywana do wciąż zmieniającego się zapotrzebowania społecznego.  Przez cały rok odbywają się tutaj zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, literackie oraz kursy, warsztaty, lekcje indywidualne.

Realizowane są ciekawe projekty m.in.: koncerty, imprezy plenerowe, spotkania cykliczne, konkursy, happeningi, projekty edukacyjne dla osób uzdolnionych artystycznie, warsztaty w wielu dziedzinach sztuki.

Istotną częścią działalności CKSiP jest współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi ośrodkami w Polsce.

Biuro CKSiP

ul. Chopina 17 (Amfiteatr)
34 - 700 Rabka - Zdrój
Telefon/Fax: 18 267 66 26

Amfiteatr

ul. Chopina
800 miejsc dla widzów

Kino "Śnieżka"

ul. Nowy Świat 8
Telefon: 18 544 74 72

169 miejsc - czynne codziennie - premiery polskie i światowe

Galeria "Pod Lilianną"

Wystawa i warsztaty rabczańskich twórców

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju: www.mok.rabka.pl

Pełny tekst deklaracji

Kontakt

Email: rabkamok@wiknet.pl

tel./fax:18 267 66 26

Kadra

Bolesław Bara - Dyrektor
Monika Zagata - główny księgowy
Agata Nowak - specjalista ds. obsługi działalności kulturalnej
Bogdan Biedroń - pracownik gospodarczy
Ewelina Majerczyk - pracownik gospodarczy

Rafał Greczek - kierownik Kina "Śnieżka"
Sławomir Kondys - operator
Iwona Jurzec - specjalista ds. obsługi działalności kina
Monika Bernacka- specjalista ds. obsługi działalności kina
Danuta Budka - pracownik gospodarczy
Mateusz Biedroń - pracownik gospodarczy

Informacja w tekście łatwym do czytania

Ikona informująca o tym, że tekst jest łatwy do czytania

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju. znajduje się przy ulicy Chopina 17.

W skrócie Centrum Kultury, Sportu i Promocji to CKSiP.

Biuro CKSiP jest w Amfiteatrze. Wejdziesz do niego z prawej strony sceny.

Tak wygląda wejście.

Zdjęcie wejścia do centrum

Czym zajmuje się CKSiP?

CKSiP to miejsce dla osób, które tworzą sztukę (na przykład malują, tańczą, śpiewają, piszą wiersze). W CKSiP cały rok są różne zajęcia, na przykład:

  • taniec,
  • teatr,
  • warsztaty plastyczne,
  • gry i planszówki,
  • zajęcia indywidualne.

Indywidualne oznacza, że są tylko dla jednej osoby. W CKSiP jest wiele ciekawych projektów. Są to:

  • koncerty,
  • imprezy plenerowe, czyli na zewnątrz,
  • spotkania cykliczne, czyli takie, które się powtarzają,
  • konkursy,
  • warsztaty z wielu dziedzin sztuki.

Zajęcia, projekty i wydarzenia w CKSiP są dla dzieci i dla dorosłych.

Każdy może wybrać coś dla siebie.

CKSiP współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami w Polsce.

O Centrum w polskim języku migowym